เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ทำความสะอาดถนน
ด้วยพอเข้าถึงหน้าฝน  ถนนสองข้างทางจะ  รกรุงรังไปด้วย  ต้นไม้  ต้นหญ้า  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก   อีกทั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์  และทำความสะอาดไปในคราวเดียวกัน   นายจิระ ยอดเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล และทีมงานเจ้าหน้าที่    ได้ลงพื้นที่ช่วยกันทำความสะอาด  ตัดตกแต่งต้นไม้ให้ดูสวยงาม
สอบถาม