เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทีมงานเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
จากการสำรวจของเทศบาลตำบลก้านเหลืองทราบว่า  ปัจจุบันถนนที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างอำเภอ  หรือหมู่บ้าน ชุมชน  หลายแห่งเกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  ซึ่งส่งผลให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  โดยการนำของนายจิระ  ยอดเพชร    นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  ได้ดำเนินการขอสนับสนุนยางมะตอยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา  จำนวน 1,000  กระสอบ  พร้อมร่วมกับประชาชนตำบลก้านเหลืองทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด  ภายในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลืองให้กลับมาใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป
สอบถาม