เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองพร้อมด้วยหัวหน้าหมวดบำรุงทางหลวงชนบท เพื่อออกสำรวจกานจีดทำร่องระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนสัดจุมพลฯ
สอบถาม