เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดรอบบริเวณวัดจุมพล

นายจิระ ยอดเพชร (นายกเทศมนตรีตำบล) เป็นประธานเปิดโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข โดยมีกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดรอบบริเวณวัดจุมพล และล้างห้องน้ำ จำนวน 3 จุด

สอบถาม