เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
กิจกรรม "การประกวดร้องเพลง" โครงการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย ในงานบุญประเพณีเปลี่ยนผ้าไตรจีวรและอัญเชิญสรีระสังขารหลวงปู่พระครูวรพรตวิธานขึ้นสู่วิหาร ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2565 ณ บริเวณวัดจุมพล

ผลจากการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย  ผลปรากฎว่า  

รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่  นายพงษ์ภิชญะ  ชุมผาง     ร้องด้วยบทเพลง "อ้ายมันหมอลำ"   ได้รับเงินรางวัล  5,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  นายรุ่งเรือง  แก้วปัญญา   ร้องด้วยบทเพลง "ซมซาน"   ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท  และใบเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่  นายสมจิตร  พันธุ์โพธิ์   ร้องด้วยบทเพลง "พระบารมีปกเกล้า"   ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท  และใบเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย  จำนวน 3  รางวัลๆละ 1,000  บาท  พร้อมใบเกียรติบัตร   มีดังนี้

1. นายสนิท   โอชารส       ร้องด้วยบทเพลง "ลำดวนลืมดง"

2. นายมานพ  แจ่มอารมณ์     ร้องด้วยบทเพลง "อุ้มลูกตามเมีย"

3. นายอัชชา  ลาสันตุ      ร้องด้วยบทเพลง "จดหมายฉบับสุดท้าย"

และรางวัลขวัญใจมหาชน   ได้แก่  นางสาวพิมพ์ลภัส  ลมงาม  ร้องด้วยบทเพลง "ในใจอยากได้สอง"  ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร

ในวันที่จัดกิจกรรม  ได้มีการขายช่อดอกไม้  และรับพวงมาลัยเงิน  เพื่อนำเงินถวายวัด  ผลปรากฏว่า  

วันที่  14  เมษายน  2565   จำหน่ายขายช่อดอกไม้และรับพวงมาลัยเงิน   ได้เป็นจำนวนเงิน   27,890   บาท

วันที่  15  เมษายน  2565   จำหน่ายขายช่อดอกไม้และรับพวงมาลัยเงิน   ได้เป็นจำนวนเงิน   22,852   บาท

วันที่  16  เมษายน  2565   จำหน่ายขายช่อดอกไม้และรับพวงมาลัยเงิน   ได้เป็นจำนวนเงิน   29,560   บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  80,302  บาท   เทศบาลตำบลก้านเหลือง  นำโดยท่านจิระ  ยอดเพชร   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  จะจัดเป็นผ้าป่าไปถวายวัดจุมพล   ในวันศุกร์ที่  22  เมษายน 2565  ต่อไป     ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ/ค่ะ

×VDO ทั้งร้องทั้งเต้น 3
×VDO ทั้งร้องทั้งเต้น 2
×VDO ทั้งร้องทั้งเต้น 1
สอบถาม