เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
เทศบาลตำบลก้านเหลืองได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอแวงน้อย น้อมนำพาสังคมเป็นสุข "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอแวงน้อย  น้อมนำพาสังคมเป็นสุข  "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565  ณ  ศาลาประชาคม ม.12  บ้านก้านเหลืองหนองแวง   ร่วมทำความสะอาดและทำเสวียนรอบต้นไม้บริเวณวัดจุมพล  ตั้งแต่เวลา 08.30 -11.00 น

สอบถาม