เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
สำนักงาน ปปช. จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง
สอบถาม