เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
การประชุมประจำเดือน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ฯลฯ เทศบาลตำบลก้านเหลือง วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เวลา 09.30น. เป็นต้นไป
สอบถาม