เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ท่องเที่ยว บ้านเฮา
งานบุญประเพณีประจำปี 2565 "เปลี่ยนผ้าไตรจีวรและอัญเชิญสรีระสังขารหลวงปู่พระครูวรพรตวิธานขึ้นสู่วิหาร" ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2565 ณ วัดจุมพล ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

โดยมีท่านสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  มาเป็นประธานในจัดงานครั้งนี้  อีกทั้งยังมีแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่  ท่าน ดร.พงศกร  อรรณนพพร (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)  ท่านดวงแข  อรรณนพพร (อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 8)  ท่านสรัสนันท์  อรรณนพพร (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 8)  ท่านสุพรรณ  ไทยน้อย (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)  ท่านนายอำเภอแวงน้อย , ท่านนายอำเภอแวงใหญ่ , ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  ตลอดจนกัลยามิตรทางไกล  ประชาชนชาวตำบลก้านเหลืองและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง   ได้เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น   สมกับบารมีของหลวงปู่พระครูวรพรตวิธาน   วัดจุมพล  ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

×VDO ขบวนแห่อันเชิญหลวงปู่พระครูวรพรตวิธาน ขึ้นสู่วิหาร
×VDO ขอขมาหลวงปู่
สอบถาม