เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงาน ตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
สอบถาม