เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร / กิจกรรม
     วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมา...
  • 16
  • มี.ค.
     ท่านนายกเทศมนตรี จิระ ยอดเพชร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเ...
  • 15
  • ก.พ.
     การประชุมประจำเดือน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ฯลฯ เทศบาลตำบลก้านเหลือง วันที่ 5 เดือนมกราค...
  • 5
  • ม.ค.
     การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ร...
  • 28
  • พ.ย.
     สำนักงาน ปปช. จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ข...
  • 25
  • พ.ย.
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
e-GP