ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประกวดราคา
 
ส่งรายงานขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
สรุปผลการจัดหาพัสดุ
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน)
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์)
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน)
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวัด มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน)
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2564
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2564
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR) ของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิค ยกกระเช้า ขนาดสู
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ พีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
 
ขอบเขตของงาน (Terms OfReference: TOR) ของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ถังบรรทุกน้ำขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุก บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลก้านเหลือ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุก บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลก้านเหลือ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งให้ราบเรียบ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งให้ราบเรียบ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล.เดิม ไปทางถนน ลาดยาง ทช 4022 ช่วงบ้านก้านเหลืองหนองแวง-บ้านโคกใหญ่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล.เดิม ไปทางถนน ลาดยาง ทช 4022 ช่วงบ้านก้านเหลืองหนองแวง-บ้านโคกใหญ่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล.บ้านก้านเหลือง ม.1 (จากถนน คสล.เดิม บ้านนางสายสมร ทิพย์วัฒน์ - บ้านอาจารย์ประหยัด สีอุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านหญ้าคา ม.13 (จากบ้านนางหนูกัน ไปทางนานายพลอย บุตรวิชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้านบะแหบ ม.10 (จากนานายสุพันธ์ สุนนท์ - ฝายดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
 
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
 
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561
 
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสองห้อง หมู่ 7 ต.บ้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (ต่อจาก ถนน คสล.หน้าวัด-ถนนลาดยาง ทช.4022 สายใหม่นาเพียง-หนองแขม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสองห้อง หมู่ 7 ต.บ้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (ต่อจาก ถนน คสล.หน้าวัด-ถนนลาดยาง ทช.4022 สายใหม่นาเพียง-หนองแขม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศ การจ้างก่อสร้างดรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การจ้างก่อสร้างดรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงคลุก บ้านบะแหบ หมู่ 10 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย ขอนแก่น (จากบ้านโนนน้อยไปทางนานางสุพรทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงคลุก บ้านบะแหบ หมู่ 10 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย ขอนแก่น (จากบ้านโนนน้อยไปทางนานางสุพรทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 8 (จากถนน คสล.เดิม บ้านนางบัวเลียนไปทางโนนงิ้ว)
 
ขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 (จากถนน คสล.เดิม บ้านนายสัมฤทธิ์ ไปทางบ้านนางอุไรวรรณ)
 
ขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางจำปี เมืองเหนือ ไปทางถนนลูกรังด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน)
 
ขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง โครงการเสริมผิวจราจร ถนน คสล.บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 1 จากบ้านนางเตียงทอง เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ถึงบ้านนางบุญมี ชัยธงรัตน์ ช่วงที่ 2 จากบ้านนางแขไข คำแหวน ไปทางบ้านนายชยพร คำแก้ว
 
ขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 (ต่อจากถนน คสล.เดิมข้างโรงเรียนวัดจุมพลฯไปทางทิศตะวันออก)
 
ขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนน คสล.เดิมประปาหมู่บ้านไปทางบ้านนายจำลอง)
 
ขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 (จากบ้านนายไหว สีสอน ไปทางบ้านนางจรรยา แสงจันทร์)
 
ขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาด หมู่ที่ 8 (จาก คสล.เดิม หน้า ร.ร.ตลาดหนองแกไปทางทิศใต้เชื่อมถนนบ้านตลาดไปบ้านหนองแขม)
 
ขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางเสงี่ยม นาโสม ไปทางบ้าน อ.ถัน จ้ำนอก)
 
ขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 (จาก คสล.เดิมถึงบ้านนายหนูเนียม แก้วสุข )
 
ขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง โครงการลงหินคลุก บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 (จากนานายกองร้อยไปเชื่อมทางยุทธศาสตร์)
 
เปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง โครงการลงหินคลุก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 (สายจากถนนลาดยาง ทล.2199 ถึงถนนลาดยางบ้านบะแหบ , หนองแก , ก้านเหลือง)**************
 
ขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 (จาก คสล.เดิม นานายผา พรมจันทร์ ไปทางวัดป่า) *********
 
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมครบชุด
 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเวบไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง ซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 3 - 12 ตุลาคม 2559
 
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ59
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก12 บ่อ และขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ 1,050,000.-บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 15 – 23 ธันวาคม 2558
 
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ราคา 3,585,000.-บาท ยื่นเอกสารประมูล วันที่ 29 ธันวาคม 2558
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านก้านเหลือง
หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 
ประกาศฯ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก) 3,585,000 บาท
 
ประกาศฯ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 2,956,000 บาท
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง งบฯ 784,000 บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2558
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบฯ 252,000 บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2558
โดยใช้รถในการรับ-ส่งนักเรียน 3 คัน คิดราคาจ้างเหมารวม   เดือนละ 21,000.-บาท 
ตลอดปีงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  252,000.-บาท 
 
ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปี 2558
 
ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2558
ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2558
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 { จากถนนลาดยาง (สายแวงน้อย-แวงใหญ่) – สี่แยกศาลาประชาคม } 450,000 บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 (ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง ) 133,000 บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ( จากลำห้วยโสกหาดเชื่อมท่อ คสล.เดิม เข้าหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองแก ) 127,000 บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง จังหวัดขอนแก่น (จากสี่แยกศาลาประชาคม (คุ้มใต้) – สี่แยกประชาคมหมู่บ้าน ) 356,000 บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 (475,000 บาท) ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 (252,000 บาท) ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด และขยายผิวจราจร บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ยื่นซอง 13-22 มีนาคม 2558 (396,000 บาท)
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้า คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด (วางกลางถนน) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2558 ( 737,000 บาท )
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 (สายเทศบาลด้านทิศตะวันตก 986,360.- บาท) ซื้อเอกสารระหว่างวันที่ 19 - 27 มกราคม 2558
 
ประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (2,300,000 บาท) ขอซื้อเอกสาร 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2557
 
ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 3,647,000 บาท) ซื้อเอกสาร 15-24 ตุลาคม 2557 นี้
 
ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ก่อสร้างถนนคสล. 2,765,000 บาท ) ซื้อเอกสาร 15-24 ต.ค. 57 นี้
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง งบฯ 252,000 บาท ยื่นซอง 23 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง งบฯ 845,600 บาท ยื่นซอง 23 ก.ย.-1 ต.ค.57
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะ งบฯ 216,000 บาท ซื้อเอกสาร 23 ก.ย.-2 ต.ค.57
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 9-20 มิถุนายน 57
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 9-20 มิถุนายน 57
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 9-20 มิถุนายน 57
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรและถังน้ำใสขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 9-20 มิถุนายน 57
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรและถังน้ำใสขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 9-20 มิถุนายน 57
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 9-20 มิถุนายน 57
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ที่ 8 9-20 มิถุนายน 57
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ที่ 8 9-20 มิถุนายน 57
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 6  9-20 มิถุนายน 57
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 6 9-20 มิถุนายน 57
 
คำสั่งที่ 163/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ
คำสั่งที่ 163/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดแต่งผิวจราจร บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 ซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา 15 – 27 พฤษภาคม 2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดแต่งผิวจราจร บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซอง 15 – 27 พฤษภาคม 2557
 
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อหอถังระบบประปา แบบหอถังสูง พร้อมติดตั้ง ซื้อเอกสารสอบราคา 15 – 27 พฤษภาคม 2557
 
สอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ยื่นซอง 29 เม.ย.-14 พ.ค.57
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล (ครั้งที่ 2) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
 
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 – บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้านเหลือง ม.1 วงเงิน 461,700 บาท 13 – 23 มกราคม 2557
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 วงเงิน 339,100 บาท วันที่ 13 – 23 มกราคม 2557
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 วงเงิน 313,200 บาท วันที่ 13–23 มกราคม 2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 10 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  10  มกราคม  2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะ
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลก้านเหลือง  จำนวน   14  หมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยคิดราคาจ้างเหมาเดือนละ 18,000.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง  จำนวน   1 ศูนย์
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง (สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง (สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
สอบราคาซื้อรถกระเช้าอีแต๋น จำนวน 1 คัน
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6
 
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระหว่างวันที่   21   มิถุนายน  2556  ถึงวันที่ 3  กรกฎาคม 2556  
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11
 กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่   24   มกราคม  2556  - 5  กุมภาพันธ์ 2556
 
ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๑ โครงการ
ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๑ โครงการ

                                                         

 
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่   28   กันยายน  2555 ถึงวันที่ 10  ตุลาคม 2555
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ–ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ–ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระหว่างวันที่   28   กันยายน  2555 ถึงวันที่ 10  ตุลาคม 2555
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่  ตำบลก้านเหลือง

อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่   28   กันยายน  2555 ถึงวันที่ 10  ตุลาคม 2555

 
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองแวงจันทโคตร (27 ก.ค.-14 ส.ค.55)
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 9.00 เมตร ยื่นซองสอบราคา 29 มิ.ย.-11 ก.ค.55
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา 29 มิ.ย.-11 ก.ค.55 นี้
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา 29 มิ.ย.-11 ก.ค.55 นี้


 

 
ราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เข้าหนองไม้ตาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 55 - 3 พฤษภาคม 55
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 55 - 3 พฤษภาคม 55
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
รายละเอียด : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
รายละเอียด : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เข้าหนองไม้ตาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เข้าหนองไม้ตาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54)
            จำนวนนักเรียน 137 คน ราคากลางอัตราคนละ 13.-บาท จำนวน 227 วันทำการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 404,287 บาท ผู้สนใจติดต่อ ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลก้านเหลือง (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลก้านเหลือง (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54)
โดยคิดราคาจ้างเหมาเดือนละ 18,000.-บาท  ตลอดปีงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  216,000.-บาท  ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่   27   กันยายน  2554   ถึงวันที่   10  ตุลาคม 2554   นี้
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54 นี้)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54 นี้)
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2554  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ ทต.ก้านเหลือง  ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง  ระหว่างวันที่ 14 -27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691  ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14 -27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (1,000.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (1,000.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691  ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691  ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (2,000.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง  ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (2,000.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
KEDSARA DOT COM