เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลก้านเหลือง 
หมู่ 2  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  40230
โทรศัพท์/Fax : 043-306138 , 043-306767
Email : info@tessabankanluang.go.th และ tessabankanluang@gmail.com
Website : https://www.tessabankanluang.go.th 
Facebook :  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
สอบถาม