ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
งานบริการประชาชน
 
หน่วยกู้ชีพ
หน่วยกู้ชีพ
เบอร์โทรติดต่อ  
แพทย์ฉุกเฉิน   โทร.  1669
รถกู้ชีพเทศบาลตำบลก้านเหลือง  โทร. 086-2353574
 
รถดับเพลิง
รถดับเพลิง
เบอร์โทรติดต่อ  
นายบุญทัย  นารินทร์    นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  โทร.  089-8415854
นายทัศน์    พั่วสอน      รองนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  โทร. 080-9748569
นายธงชัย   อุยะวาปี     รองนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  โทร. 058-6800251
 
รถเก็บสิ่งปฏิกูล มูลฝอย
รถเก็บสิ่งปฏิกูล มูลฝอย
เบอร์โทรติดต่อ  
นายบุญทัย  นารินทร์    นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  โทร.  089-8415854
นายทัศน์    พั่วสอน      รองนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  โทร. 080-9748569
นายธงชัย   อุยะวาปี     รองนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  โทร. 058-6800251
นายปริญญา  คำไขสอน   นักวิชาการสุขขาภิบาล  โทร. 081-4515543
 
รถกระเช้า
รถกระเช้า
เบอร์โทรติดต่อ  
นายบุญทัย  นารินทร์    นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  โทร.  089-8415854
นายทัศน์    พั่วสอน      รองนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  โทร. 080-9748569
นายธงชัย   อุยะวาปี     รองนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  โทร. 058-6800251
 
ผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี 2562
ผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี 2562
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
   - งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
   - งานด้านการศึกษา
   - งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
   - งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

บทที่ 5  สรุปผล  อภิปราย และข้อเสนอแนะ
   - ความมุ่งหมายของการศึกษา
   - สรุปผล
   - อภิปรายผล
   - ข้่อเสนอแนะ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน  มกราคม-มีนาคม 2563 (ราย 3 เดือน)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน มกราคม-มีนาคม 2563 (ราย 3 เดือน)
  • งานด้านกองช่าง
  • งานด้านกองการศึกษา
  • งานด้านจัดเก็บรายได้
  • งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  • งานด้านทะเบียนและบัตร
  • งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri