เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
หน่วยบริการประชาชน
หน่วยกู้ชีพ

รับส่งผู้ป่วยฯ  อุบัติเหตุ  ฉุกเฉิน  
เบอร์โทรติดต่อ :  1669   และ (สายตรง)  086-2353574 

บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง  ไปตามนัด
กรุณาติดต่อ : งานบริการรถกู้ชีพ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลก้านเหลือง

สอบถาม