ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
กิจกรรม
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้แจกอาหารเสริมนม ประจำเดือนกันยายน 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้แจกอาหารเสริมนม ประจำเดือนกันยายน 2564
 
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆๆสำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆๆสำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำโรงงานถั่วงอก หมู่ที่ 1 บ้านก้านเหลือง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำโรงงานถั่วงอก หมู่ที่ 1 บ้านก้านเหลือง
 
การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเกษตรพื้นบ้าน อำเภอแวงน้อย บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6
การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเกษตรพื้นบ้าน อำเภอแวงน้อย บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6
 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองพร้อมด้วยหัวหน้าหมวดบำรุงทางหลวงชนบท เพื่อออกสำรวจกานจีดทำร่องระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนสัดจุมพลฯ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองพร้อมด้วยหัวหน้าหมวดบำรุงทางหลวงชนบท เพื่อออกสำรวจกานจีดทำร่องระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนสัดจุมพลฯ
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลก้านเหลือง ร่วมกับ สภ.แวงน้อย จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลก้านเหลือง ร่วมกับ สภ.แวงน้อย จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล
 
โครงการเยื่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการเยื่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ 2564
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตำบลก้านเหลือง จำนวน 3 โครงการ ระหว่างวันที่ 6 - 23 กรกฎาคม 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตำบลก้านเหลือง จำนวน 3 โครงการ ระหว่างวันที่ 6 - 23 กรกฎาคม 2564
 
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พ.อ.จ.นฐพงศ์ เนยไธสง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผอ.รพ.สต. อสม. ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของใช้จำเป็น
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พ.อ.จ.นฐพงศ์ เนยไธสง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผอ.รพ.สต. อสม. ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของใช้จำเป็น
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการ สปสช. นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รณรงค์โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๔
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการ สปสช. นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รณรงค์โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๔
 
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทีมงานเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทีมงานเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
จากการสำรวจของเทศบาลตำบลก้านเหลืองทราบว่า  ปัจุบันถนนที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างอำเภอหรือหมู่บ้านชุมชนหลายแห่ง  เกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  ซึ่งส่งผลให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตปละทรัพย์สินของประชาชน  เทศบาลตำบลก้านเหลืองโดยการนำของนายจิระ  ยอดเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  ได้ดำเนินการขอสนับสนุนยางมะตอย  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา  จำนวน  1,000  กระสอบ  พร้อมร่วมกับประชาชนทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด  ภายในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลืองให้กลับมาใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป
 
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ทำความสะอาดถนน
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ทำความสะอาดถนน
 
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบร่องระบายน้ำอุดตัน สาเหตุน้ำท้วมขัง ที่หมู่ 2 บ้านโคกสูง และหมู่ 1 บ้านก้านเหลือง
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบร่องระบายน้ำอุดตัน สาเหตุน้ำท้วมขัง ที่หมู่ 2 บ้านโคกสูง และหมู่ 1 บ้านก้านเหลือง
 
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานที่ชำรุด หมู่ 3 บ้านหนองโก
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานที่ชำรุด หมู่ 3 บ้านหนองโก
 
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)
 
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔
 
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุข (โควิด-19)
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุข (โควิด-19)
 
โครงการ เดินรณรงค์ส่งเสริมด้านประชาธิปไตย ปี พ.ศ. 2564 (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี) วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ หมู่ 5 บ้านโคกใหญ่
โครงการ เดินรณรงค์ส่งเสริมด้านประชาธิปไตย ปี พ.ศ. 2564 (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี) วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ หมู่ 5 บ้านโคกใหญ่
 
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย ปี พ.ศ.2564 (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี) โดยการนำของ นายธนสมบัติ ปักโคทานัง (ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง) วันที่ 4-12 มีนาคม 2564
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย ปี พ.ศ.2564 (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี) โดยการนำของ นายธนสมบัติ ปักโคทานัง (ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง) วันที่ 4-12 มีนาคม 2564

 
ฝึกอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชนตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ฝึกอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชนตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ๕ เซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ๕ เซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
โครงการจังหวัดขอนแก่นดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 86 พรรษามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการจังหวัดขอนแก่นดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 86 พรรษามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2561
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลก้านเหลืองเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ม. 1และ ม. 12
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลก้านเหลืองเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ม. 1และ ม. 12
 
เทศบาลตำบลก้านเหลืองโดยการนำของท่านบุญทัย นารินทร์ (นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง) ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง ร่วมกันซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนนสายบ้านก้านเหลือง - บ้านบะแหบ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561
เทศบาลตำบลก้านเหลืองโดยการนำของท่านบุญทัย นารินทร์ (นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง) ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง ร่วมกันซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนนสายบ้านก้านเหลือง - บ้านบะแหบ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561
 
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลก้านเหลืองคัพ ประจำปี 2561
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลก้านเหลืองคัพ ประจำปี 2561
 
เทศบาลตำบลก้านเหลือง จัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2561 ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง จัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2561 ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
เทศบาลตำบลก้านเหลืองร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน ณ ทีว่าการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตำบลก้านเหลืองร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน ณ ทีว่าการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 
เทศบาลตำบลก้านเหลือง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
เทศบาลร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจ.ขอนแก่น จัดฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์
เทศบาลร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจ.ขอนแก่น จัดฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์
 
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ประชุมหัวส่วนราชการ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ประชุมหัวส่วนราชการ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
โครงการประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง
โครงการประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 
เทศบาลตำบลก้านเหลืองได้จัดขบวนแห่เข้าร่วมในงาน บุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตำบลก้านเหลืองได้จัดขบวนแห่เข้าร่วมในงาน บุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้จัดแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้จัดแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2558
 
โครงการทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลและเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ก้บผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
โครงการทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลและเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ก้บผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
 
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
 
บุญคูณลาน
บุญคูณลาน
 
แจกผ้าห่ม
แจกผ้าห่ม
 
งานแข่งขันกีฬาท้องถิ่น 58
งานแข่งขันกีฬาท้องถิ่น 58
 
เทศบาลตำบลก้านเหลืองได้จัดซื้อรถขยะเพื่อมาให้บริการกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เทศบาลตำบลก้านเหลืองได้จัดซื้อรถขยะเพื่อมาให้บริการกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
เทศบาลตำบลก้านเหลืองได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนระดับปถมศึกษาทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เทศบาลตำบลก้านเหลืองได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนระดับปถมศึกษาทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกๆคนได้ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่
พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกๆคนได้ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่
 
เข้าค่ายลูกเสือ ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าค่ายลูกเสือ ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 
5 ธันวามหาราช 2557
5 ธันวามหาราช 2557
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ร่วมงาน  87  พรรษา  5  ธันวามหาราช   ณ  หอประชุมอำเภอแวงน้อย
 
งานปิดทองหลวงปู่วรพรตวิธาน
งานปิดทองหลวงปู่วรพรตวิธาน
 
KEDSARA DOT COM