เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.6-0029 สายแยกจาก ขทช.4022(บ้านโคกสูง) หมู่ที่ 2 ถึงลำห้วยพระเจ้า บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
สอบถาม