เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง จัดตั้งศุนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลก้านเหลือง