เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานที่ชำรุด หมู่ 3 บ้านหนองโก

ด้วยมีปัญหาเรื่องสะพานข้ามลำห้วยพระเจ้า  มีการชำรุด เป็นหลุมกว้าง  ไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกสำหรับการข้ามสะพานไปมาระหว่าง   หมุู่บ้านหนองโก - บ้านโคกสูง    นายจิระ  ยอดเพชร   นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่  จึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ  เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป

สอบถาม