เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบร่องระบายน้ำอุดตัน สาเหตุน้ำท้วมขัง ที่หมู่ 2 บ้านโคกสูง และหมู่ 1 บ้านก้านเหลือง
ด้วยปรากฏปัญหาว่า  เวลาที่ฝนตกได้เกิดน้ำท้วมขัง  เกิดจากการระบายน้ำไม่ทัน  บริเวณถนนหน้าโรงเรียนวัดจุมพล วรพรตอุปถัมภ์ หมู่ 2 บ้านโคกสูง  และบริเวณประตูทางเข้าหมู่บ้านก้านเหลือง  หมู่ 1   เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และทีมงานเจ้าหน้าที่  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่องระบายน้ำอุดตันเพื่่อหาสาเหตุและหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
สอบถาม