เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯเขต1และเขต2 มีการประชุมประจำเดือน วันที่ 9 พ.ย.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เวลา 09.30น. เป็นต่นไป
สอบถาม