เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ก้านเหลือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานเด่นสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้านสุขภาพ (4D) และโรงเรียนพ่อแม่คุณภาพในสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย จังหวัดขอนแก่น ปี 2566
สอบถาม