เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นและบริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบบ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2566
สอบถาม