เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) , พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ)(ทักษะ) และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(คุณวุฒิ)
สอบถาม